تصاویر وکتوری چیست؟

تصاویر وکتور در واقع در مقابل تصاویر Bitmap (پیکسلی یا رستر) قرار دارند و برتری فو‌ق‌ العاده‌ای به نسبت آن‌ها دارند. تصاویر وکتور کاملاً انعطاف‌پذیر و مقیاس‌پذیر هستند. به طوری که حتی اگر بسیار بزرگ‌تر از اندازه اولیه خود شوند، باز هم کیفیت اصلی خود را حفظ می‌کنند. وکتورها یک فرمت بسیار محبوب گرافیکی هستند که به جای پیکسل، از اتصال نقاط و خطوط و منحنی‌ها تشکیل شده‌اند.

در مقابل تصاویر Bitmap از تعدادی پیکسل کوچک تشکیل شده‌اند. در حال حاضر تمام تصاویر گرفته شده با دوربین دیجیتال و گوشی Bitmap هستند.

وکتور حیوانات

وکتور حیوانات

وکتور اسب

وکتور اسب

عنوان

Go to Top